For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:template [2013/06/10 10:30]
chytrex další temporarka
npc:template [2013/06/22 22:31] (aktuální)
chytrex
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Jméno postavy:** @!!PAGE@   * **Jméno postavy:** @!!PAGE@
   * **Titul postavy:**    * **Titul postavy:** 
-  * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/ +  * **Mapa výskytu:** ##@@# 
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-.png|]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/.png|]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */