For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:sergei [2013/04/04 20:20]
chytrex [Účast v questech]
npc:sergei [2013/04/04 20:54] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 16: Řádek 16:
   * Identifikuje věci (Item appraisal)   * Identifikuje věci (Item appraisal)
  
-==== Účast v questech: ====+===== Účast v questech: =====
 <zde odkazy na questy> <zde odkazy na questy>