For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:sappho [2013/04/04 21:02] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Sappho  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Sappho
 +  * **Titul postavy:** Battlemaster
 +  * **Mapa výskytu:** Magic city of the Eucar
 +  * **Souřadnice:** 5428:5058
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +  * Registrování se do PVP eventů (Crystal defenders atd)
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +<zde odkazy na questy>
 +
 +