For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:pavrick [2013/05/25 17:58]
chytrex [Jiné funkce:]
npc:pavrick [2013/05/31 17:39] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 18: Řádek 18:
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====
-<zde odkazy na questy>+  * [[questy:pavricks_dream|Pavrick's dream]] 
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>