For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:pabel [2013/04/04 20:43]
chytrex typo
npc:pabel [2013/04/04 20:55] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 15: Řádek 15:
   * Identifikace věcí (Item appraisal)   * Identifikace věcí (Item appraisal)
  
-==== Účast v questech: ====+===== Účast v questech: =====
 <zde odkazy na questy> <zde odkazy na questy>