For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:olleck_basilasi [2013/04/04 20:55]
chytrex [Účast v questech:]
npc:olleck_basilasi [2013/04/04 20:56] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:]
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
-  * nastavení respawn pointu+  * Nastavení respawn pointu
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====