For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:nell [2013/05/01 21:40]
chytrex [Nell]
npc:nell [2013/05/01 21:54] (aktuální)
chytrex všecky coords complete
Řádek 9: Řádek 9:
     * SV [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-clan_field-5455:5478.png|5455:5478]]     * SV [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-clan_field-5455:5478.png|5455:5478]]
     * SZ [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-clan_field-4979:5478.png|4979:5478]]     * SZ [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-clan_field-4979:5478.png|4979:5478]]
-    * JZ FIXME doplnit souřadnice+    * JZ [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-clan_field-4953:4992.png|4953:4992]]
  
 ===== Prodává: ===== ===== Prodává: =====