For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:nel_eldora [2013/04/23 16:27]
chytrex [Nel Eldora]
npc:nel_eldora [2013/05/25 17:58] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:]
Řádek 16: Řádek 16:
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
  
-  * Upgraduje věci+  * [[:upgrade|Upgraduje]] věci
   * Opravuje věci   * Opravuje věci