For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:marcus [2013/05/25 18:06]
chytrex vytvořeno
npc:marcus [2013/05/25 18:07] (aktuální)
chytrex
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Storage keeper   * **Titul postavy:** Storage keeper
   * **Mapa výskytu:** #@GOS@#   * **Mapa výskytu:** #@GOS@#
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/.png|]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-gorge_of_silence-5625:4853.png|5625:4853]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */