For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:mairard [2013/04/08 01:56] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Mairard  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Mairard
 +  * **Titul postavy:** Akram minister
 +  * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-adventurers_plains-5661-5196.png|5661:5196]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +
 +