For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:magdalena [2013/05/25 17:04] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Magdalena  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Magdalena
 +  * **Titul postavy:** Fruit seller
 +  * **Mapa výskytu:** #@VOLT@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-valley_of_luxem_tower-5513:5247.png|5513:5247]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Jídlo
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>
 +
 +