For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:lutis [2013/05/25 16:44]
chytrex vytvořeno
npc:lutis [2013/06/06 02:40] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====
-  * <FIXME zde odkazy na questy>+  * [[questy:speak_to_guide_lena|Speak to [guide] Lena]]