For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:luce [2013/04/10 13:46]
chytrex vytvořeno
npc:luce [2013/04/10 13:47] (aktuální)
chytrex
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Akram minister   * **Titul postavy:** Akram minister
   * **Mapa výskytu:** Kenji beach    * **Mapa výskytu:** Kenji beach 
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon_kenji-beach_5322:5081.png|5322:5081]]+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-kenji_beach-5322:5081.png|5322:5081]]
  
  
 ===== Prodává: ===== ===== Prodává: =====
   * Neprodává   * Neprodává