For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:loderic [2013/04/12 15:25] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Loderic  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Loderic
 +  * **Titul postavy:** Akram prince
 +  * **Mapa výskytu:** Mount Eruca
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/luna-mount_eruca-5524:5008.png|5524:5008]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +<zde odkazy na questy>
 +
 +