For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:lilly [2013/06/01 17:33] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Lilly  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Lilly
 +  * **Titul postavy:** Event info
 +  * **Mapa výskytu:** #@SV@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/luna-snow_valley-5055:5347.png|5055:5347]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +  * Teleportace zpět do [[mapy:canyon_city_of_zant|Canyon city of Zant]] nebo [[mapy:magic_city_of_the_eucar|Magic city of the eucar]]
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>
 +
 +