For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:judy [2013/04/05 03:55]
chytrex vytvořeno
npc:judy [2013/06/10 11:34] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:] typo
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
-  * Inforuje o speciálních questech+  * Informuje o speciálních questech