For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:jones [2013/06/10 11:20] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Jones  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Jones
 +  * **Titul postavy:** Historian
 +  * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5578:4890.png|5578:4890]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * [[questy:heirs_of_the_anonymous|Heirs of the anonymous]]
 +  * [[questy:khan_vs_char|Khan vs char]]
 +  * [[questy:krisdados_cold_heart|Krisdado's cold heart]]
 +  * [[questy:landregins_daughters|Landregin's daughters]]
 +  * [[questy:mourning_for_madreson|Mourning for madreson]]
 +
 +