For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:jeffrey_lloyd [2013/04/23 17:28]
chytrex [Účast v questech:]
npc:jeffrey_lloyd [2013/04/23 17:28] (aktuální)
chytrex typo
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====
-  * [[questy:jeffrey_and_lina|Jeffrey and Lina? &amp;lt;3]]+  * [[questy:jeffrey_and_lina|Jeffrey and Lina? <3]]