For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:jason [2013/06/10 11:00] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Jason  ======
  
 +  * **Jméno postavy:** Jason
 +  * **Titul postavy:** Valor weapons
 +  * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5306:5112.png|5306:5112]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Zbraně za valor body