For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:harold_evan [2013/04/23 15:09] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Harold Evan  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Harold Evan
 +  * **Titul postavy:** Righteous crusader
 +  * **Mapa výskytu:** Xita refuge
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-xita_refuge-5369:4574.png|5369:4574]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * [[questy:improved_weapon_research|Improved weapon research]]
 +  * [[questy:poison_weaver_research_project|Poison weaver research project]]
 +  * [[questy:violence_of_warbiz|Violence of warbiz]]
 +
 +