For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:gallahad [2013/04/10 13:48]
chytrex vytvořeno
npc:gallahad [2013/04/10 13:48] (aktuální)
chytrex
Řádek 3: Řádek 3:
  
   * **Jméno postavy:** Gallahad   * **Jméno postavy:** Gallahad
-  * **Titul postavy:**  +  * **Titul postavy:** Righteous crusader 
-  * **Mapa výskytu:** +  * **Mapa výskytu:** Kenji beach
   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-kenji_beach-5346:5049.png|5346:5049]]   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-kenji_beach-5346:5049.png|5346:5049]]