For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:franklin [2013/06/09 01:52]
chytrex [Účast v questech:]
npc:franklin [2013/06/09 02:07] (aktuální)
chytrex [Franklin]
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== Franklin  ====== ====== Franklin  ======
  
-  * **Jméno postavy:** Franklin+  * **Jméno postavy:** [[npc:franklin|Franklin]]
   * **Titul postavy:** El Verloon tour guide   * **Titul postavy:** El Verloon tour guide
   * **Mapa výskytu:** #@EVD@#   * **Mapa výskytu:** #@EVD@#