For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:esmee [2013/06/10 10:53] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Esmee  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Esmee
 +  * **Titul postavy:** Battlemaster
 +  * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5285:5253.png|5285:5253]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +  * Registrování se do PVP eventů (Crystal defenders atd)
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>
 +
 +