For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:darren [2013/06/10 11:40] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Darren  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Darren
 +  * **Titul postavy:** Mayor
 +  * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-.png|]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +   * Volba druhého povolání (Při 100lvl)
 +   * Nastavení respawn pointu
 +   * Reset skillů
 +   * Reset stats
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>
 +
 +