For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:darka_khan [2013/05/19 23:41]
chytrex [Kvalifikační testy - Expertní obtížnost] + questy
npc:darka_khan [2013/05/19 23:43] (aktuální)
chytrex [Kvalifikační testy - Expertní obtížnost] typo
Řádek 31: Řádek 31:
   * [[questy:shades_of_tribal_blood_3|Shades of tribal blood 3]]   * [[questy:shades_of_tribal_blood_3|Shades of tribal blood 3]]
  
-==== Kvalifikační testy - Expertní obtížnost ====+==== Kvalifikační questy - Expertní obtížnost ====
  
   * [[questy:wrath_of_khan_1|Wrath of khan 1]]   * [[questy:wrath_of_khan_1|Wrath of khan 1]]