For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:connor [2013/04/08 03:53]
chytrex [Jiné funkce:]
npc:connor [2013/04/08 03:55] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:]
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
-  * Změní vám povolání na Hawker+  * Změní vám povolání na [[joby:hawker|Hawker]]
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====