For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:charrs [2013/06/16 13:33]
chytrex [Účast v questech:]
npc:charrs [2013/06/21 22:44] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 18: Řádek 18:
   * [[questy:ferrell_guild_lounge_construction|Ferrell guild lounge construction]]   * [[questy:ferrell_guild_lounge_construction|Ferrell guild lounge construction]]
   * [[questy:it_might_be_worth_more_later|It might be worth more later]]   * [[questy:it_might_be_worth_more_later|It might be worth more later]]
 +  * [[questy:new_recovery_potion|New recovery potion]]
 +  * [[questy:reassuring_support|Reassuring support]]
   * [[questy:stockpiling_high_quality_coal|Stockpiling high quality coal]]   * [[questy:stockpiling_high_quality_coal|Stockpiling high quality coal]]