For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:chacha [2013/04/11 19:07] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Chacha  ======
  
 +  * **Jméno postavy:** Chacha
 +  * **Titul postavy:** Interplanetary guide
 +  * **Mapa výskytu:** Xita refuge
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-xita_refuge-5226:4452.png|5226:4452]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +  * Meziplanetární transport mezi Junon, Luna, Eldeon a Orlo