For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:bellia [2013/06/10 11:59]
chytrex vytvořeno
npc:bellia [2013/06/10 12:00] (aktuální)
chytrex [Bellia]
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Gypsy merchant   * **Titul postavy:** Gypsy merchant
   * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/   * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5725:5199.png|]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5725:5199.png|5725:5199]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */