For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:andre [2013/04/04 20:56]
chytrex [Účast v questech:]
npc:andre [2013/04/23 17:34] (aktuální)
chytrex
Řádek 13: Řádek 13:
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
   * Přístup do úschovny věcí   * Přístup do úschovny věcí
- 
-===== Účast v questech: ===== 
-<zde odkazy na questy>