For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:alphonso [2013/06/26 20:46]
chytrex [Účast v questech:]
npc:alphonso [2013/06/26 21:18] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 19: Řádek 19:
   * [[questy:rosemarys_doll|Rosemary's doll]]   * [[questy:rosemarys_doll|Rosemary's doll]]
   * [[questy:a_young_girls_dream|A young girl's dream]]   * [[questy:a_young_girls_dream|A young girl's dream]]
-  * [[questy:sonnet_of_the_gallaxy|Sonnet of the galaxy]]+  * [[questy:sonnet_of_the_galaxy|Sonnet of the galaxy]]