For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mapy:adventurers_plains [2013/05/31 16:43]
chytrex [NPC]
mapy:adventurers_plains [2013/05/31 16:51] (aktuální)
chytrex [NPC]
Řádek 7: Řádek 7:
   * [[npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]   * [[npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]
   * [[npc:bert|Bert]]   * [[npc:bert|Bert]]
 +  * [[npc:cassirin|Cassirin]]
   * [[npc:claude|Claude]]   * [[npc:claude|Claude]]
   * [[npc:connor|Connor]]   * [[npc:connor|Connor]]