For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:navigation_sk [2013/04/04 22:29]
trazzy
wiki:navigation_sk [2013/04/04 22:44] (aktuální)
trazzy grammar
Řádek 2: Řádek 2:
   * [[sk:questy:start|Questy]]   * [[sk:questy:start|Questy]]
   * [[sk:mapy:start|Mapy]]   * [[sk:mapy:start|Mapy]]
-  * [[sk:npc:start|NPC Postavy]]+  * [[sk:npc:start|NPC postavy]]
   * [[sk:wiki:klient|Klient]]   * [[sk:wiki:klient|Klient]]
   * [[sk:wiki:skratky|Slovník herných skratiek]]   * [[sk:wiki:skratky|Slovník herných skratiek]]