For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:questy:start [2013/04/08 00:39]
trazzy opravený názov questu
sk:questy:start [2013/04/09 22:25] (aktuálne)
trazzy
Riadok 2: Riadok 2:
  
 ===== Junon ===== ===== Junon =====
 +==== Adventurer's plains ====
 +  * [[sk:questy:tutorial|Tutorial]]
 +  * [[sk:questy:visitor_look|Visitor look?]]
 +  * [[sk:questy:defeat_the_jelly_king|Defeat the jelly king!]]
 +  * [[sk:questy:travel_to_luxem_tower|Travel to Luxem tower]]
  
 ==== Sunshine coast ==== ==== Sunshine coast ====
Riadok 9: Riadok 14:
 ===== Luna ===== ===== Luna =====
  
 +==== Mana snowfields ==== 
 +  * [[sk:questy:un-bear-able_task|Un-bear-able task]] 
 +  * [[sk:questy:the_mean_streets_of_mana_snowfields|The mean streets of mana snowfields]] 
 +  * [[sk:questy:winter_maul_wrap_up|Winter maul wrap up]]
  
 ===== Eldeon ===== ===== Eldeon =====
Riadok 15: Riadok 23:
  
  
-===== Medziplanetárne =====+===== Interplanetární ===== 
 + 
 + 
 + 
 +===== Speciální / Časově omezené questy =====
  
 +  * [[sk:questy:great_easter_egg_hunt|Great easter egg hunt]]
  
  
-===== Špeciálne / Časovo obmedzené questy ===== 
  
-[[sk:questy:great_easter_egg_hunt|Great easter egg hunt]]