For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:winter_maul_wrap_up [2013/04/07 13:37]
chytrex vytvořeno
questy:winter_maul_wrap_up [2013/04/07 16:06] (aktuální)
chytrex [Návod krok za krokem]
Řádek 13: Řádek 13:
   * Promluvte si s [[npc:nicholai_coffington|Nicholaiem]] a zvolte "//2. Is there anything I can do to help out?//" a pak "//2. I will put at end the winter maul menace.// a potvrdíte pomocí "//1. I'll get to it then!//"   * Promluvte si s [[npc:nicholai_coffington|Nicholaiem]] a zvolte "//2. Is there anything I can do to help out?//" a pak "//2. I will put at end the winter maul menace.// a potvrdíte pomocí "//1. I'll get to it then!//"
   * Zabijte 60 winter maulů.   * Zabijte 60 winter maulů.
-  * Dejte řeč s Nicholaiem a zvolte "//2. I have completed my task!//" a pak "//1. I have helped curtail the penguins' gang-style activities!//"+  * Dejte řeč s Nicholaiem a zvolte "//2. I have completed my task!//" a pak "//1. I have vanquished the winter mauls!//"