For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:violence_of_porkies [2013/06/16 22:40]
chytrex vytvořeno
questy:violence_of_porkies [2013/06/16 22:45] (aktuální)
chytrex typo
Řádek 6: Řádek 6:
   * **Odměna za splnění**: 9272 XP + 3 Valor body   * **Odměna za splnění**: 9272 XP + 3 Valor body
  
-Zredukujte populací porkies o 30 kousků.+Zredukujte populací porkies o 17 kousků.
  
 /*<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>*/ /*<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>*/
Řádek 13: Řádek 13:
  
   * Promluvte si s [[npc:huffe|Huffem]]: "//1. I would like to do something for the Righteous crusaders.//" a pak: "//1. I hear that Porkies have recently grown more violent.//"   * Promluvte si s [[npc:huffe|Huffem]]: "//1. I would like to do something for the Righteous crusaders.//" a pak: "//1. I hear that Porkies have recently grown more violent.//"
-  * Zabijte 30 porkies+  * Zabijte 17 porkie
   * Nahlašte splnění[[npc:huffe|Huffovi]]: "//1. You didn't forget that you gave me a task to perform, did you?//" a pak: "//1. I defeated those porkies.//"   * Nahlašte splnění[[npc:huffe|Huffovi]]: "//1. You didn't forget that you gave me a task to perform, did you?//" a pak: "//1. I defeated those porkies.//"