For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:travel_to_luxem_tower [2013/04/08 03:51]
chytrex vytvořeno
questy:travel_to_luxem_tower [2013/06/04 17:56] (aktuální)
chytrex [Návod krok za krokem] +link
Řádek 13: Řádek 13:
   * Popovídejte si s trenérem a vyberte: "//1. is there anywhere else I can explore?//"   * Popovídejte si s trenérem a vyberte: "//1. is there anywhere else I can explore?//"
   * "//1. Valley of Luxem tower... Find Morgan... got it.//"   * "//1. Valley of Luxem tower... Find Morgan... got it.//"
-  * Proběhněte bránou severně od "Training village" a promluvte si s Morganem.+  * Proběhněte bránou severně od "Training village" a promluvte si s [[npc:morgan|Morganem]].