For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:the_search_for_the_prince_of_akram [2013/06/23 21:07] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== The search for the prince of akram  ======
 +
 +  * **Počáteční postava:** [[npc:odelo|Odelo]]
 +  * **Potřebná úroveň:** 
 +  * **Opakovatelný:** Ne
 +  * **Odměna za splnění**: quest [[questy:the_hero_of_kenji_beach|The hero of Kenji beach]]
 +
 +Zjistit podrobnosti o zlaté dýce.
 +
 +<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>
 +
 +===== Návod krok za krokem =====
 +
 +  *  Jděte s promluvit s [[npc:gallahad|Gallahadem]]: "//1. Are you kidding? Fine. Piece of cake.//"
 +  * Získáváte quest [[questy:the_hero_of_kenji_beach|The hero of Kenji beach]]
 +