For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:the_pyramid_of_fate [2013/05/31 04:30]
chytrex
questy:the_pyramid_of_fate [2013/06/01 15:19] (aktuální)
chytrex
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:** 170   * **Potřebná úroveň:** 170
   * **Opakovatelný:** Ne   * **Opakovatelný:** Ne
-  * **Odměna za splnění**: 769972 XP+  * **Odměna za splnění**: 769972 XP + Unique skill <Arua's/Hebarn's> fate
  
 Cílem je zvolit si svůj osud splněním následujících 5 questů: Cílem je zvolit si svůj osud splněním následujících 5 questů:
Řádek 12: Řádek 12:
   * [[questy:landregins_daughters|Landregin's daughters]]   * [[questy:landregins_daughters|Landregin's daughters]]
   * [[questy:mourning_for_madreson|Mourning for madreson]]   * [[questy:mourning_for_madreson|Mourning for madreson]]
 +
 +Splněním získáte unikátní skill který vám odemkne questy pro vaši "stranu".
  
 <WRAP center round important 80%> <WRAP center round important 80%>