For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:keenus_lost_thread [2013/06/06 13:00]
chytrex vytvořeno
questy:keenus_lost_thread [2013/06/06 13:01] (aktuální)
chytrex typo v linku
Řádek 11: Řádek 11:
  
   * Promluvte si s [[npc:keenu|Keenu]]: "//3. You look like you need help with something...//"   * Promluvte si s [[npc:keenu|Keenu]]: "//3. You look like you need help with something...//"
-  * [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-canyon_city_of_zant-5345:5091|Jděte jižním východem z města, za Lenou doleva až k pařezu]]+  * Jděte jižním východem z města, za Lenou [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-canyon_city_of_zant-5345:5091.png|doleva až k pařezu]]
   * Vraťte nález [[npc:keenu|Keenu]]   * Vraťte nález [[npc:keenu|Keenu]]