For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:information_on_luna [2013/06/23 21:43] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Information on luna  ======
 +
 +  * **Počáteční postava:** [[npc:lutis|Lutis]]
 +  * **Potřebná úroveň:** 
 +  * **Opakovatelný:** Ne
 +  * **Odměna za splnění**: quest [[questy:the_fairys_rhyme|The fairy's rhyme]]
 +
 +Zjistit co po vás Arua chce?
 +
 +<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>
 +
 +===== Návod krok za krokem =====
 +
 +  * Pokecejte si s [[npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]: "//1. I'm fine. Adventuring is difficult sometimes, but I will never deter from the path that arua has chosen for me!//" a pak: "//2. What is it? Tell me! What does Arua need of me? I'm hers!//" a následně: "//1. Is that it?!?//"
 +  * Získáváte quest [[questy:the_fairys_rhyme|The fairy's rhyme]]