For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:hunting_for_feelers [2013/06/08 23:06]
chytrex [Návod krok za krokem]
questy:hunting_for_feelers [2013/06/09 22:10] (aktuální)
chytrex
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ano   * **Opakovatelný:** Ano
-  * **Odměna za splnění**: +  * **Odměna za splnění**: 20000 Zulie
  
 Získat 16 tykadel z beetle guardů Získat 16 tykadel z beetle guardů
Řádek 16: Řádek 16:
   * Zabíjejte beetle guardy dokud nezískáte 16x "beetle feeler"   * Zabíjejte beetle guardy dokud nezískáte 16x "beetle feeler"
   * Vraťte se za  [[npc:methio|Methiem]]: "//5. I brought you crack feelers.//"   * Vraťte se za  [[npc:methio|Methiem]]: "//5. I brought you crack feelers.//"
-FIXME zítra dopsat