For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:a_miner_problem [2013/06/10 22:14] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== A miner problem!  ======
 +
 +  * **Počáteční postava:** [[npc:winters|Winters]]
 +  * **Potřebná úroveň:** 
 +  * **Opakovatelný:** Ne
 +  * **Odměna za splnění**: 109490 XP
 +
 +Zredukovat moldie populaci.
 +
 +/*<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>*/
 +
 +===== Návod krok za krokem =====
 +
 +  * Promluvte si s [[npc:winters|Wintersem]]: "//2. Are those moldies still giving you trouble?//" a pak: "//1. OK!//"
 +  * Zabijte 60 moldie
 +  * Vraťte se k [[npc:winters|Wintersovi]]: "//2. I have mashed the moldies!//"
 +
 +
 +
 +
 +
 +