For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:wounded_soldier [2013/05/14 18:40] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Wounded soldier  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Wounded soldier
 +  * **Titul postavy:** Sikuku warriro
 +  * **Mapa výskytu:** Shady jungle
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-shady_hungle-5864:5211.png|5864:5211]], [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-shady_hungle-5864:5211.png|5862:5217]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává