For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:wilhelm_coffington [2013/05/01 01:46] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Wilhelm Coffington  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Wilhelm Coffington
 +  * **Titul postavy:** Gentleman explorer
 +  * **Mapa výskytu:** Arumic valley
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/luna-arumic_valley-6004:5367.png|6004:5367]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Jiné funkce: =====
 +
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +<zde odkazy na questy> FIXME
 +
 +