For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:tryteh [2013/05/25 18:39] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Tryteh  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Tryteh
 +  * **Titul postavy:** Arumic merchant
 +  * **Mapa výskytu:** #@ZANT@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-canyon_city_of_zant-5316:5212.png|5316:5212]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Hůlky
 +  * Magické štíty
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>
 +
 +