For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:shroon [2013/05/25 15:19] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Shroon  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Shroon
 +  * **Titul postavy:** Ikaness staff
 +  * **Mapa výskytu:** #@AL@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-anima_lake-5375:5187.png|5375:5187]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +
 +