For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:shirley [2013/05/25 19:09] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Shirley  ======
  
 +  * **Jméno postavy:** Shirley
 +  * **Titul postavy:** Lena's sister
 +  * **Mapa výskytu:** #@ZANT@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-canyon_city_of_zant-5504:5273.png|5504:5273]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává