For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:shilma [2013/05/14 18:45]
chytrex vytvořeno
npc:shilma [2013/05/14 18:46] (aktuální)
chytrex [Shilma]
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Sikuku resident   * **Titul postavy:** Sikuku resident
   * **Mapa výskytu:** #@SJ@#   * **Mapa výskytu:** #@SJ@#
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-shady_hungle-5864:5211.png|5864:5211]]+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-shady_hungle-5853:5224.png|5853:5224]]
  
  
 ===== Prodává: ===== ===== Prodává: =====
   * Jídlo   * Jídlo