For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:seyon [2013/04/08 01:49]
chytrex [Seyon]
npc:seyon [2013/04/08 01:50] (aktuální)
chytrex [Seyon]
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Ferrell guild staff   * **Titul postavy:** Ferrell guild staff
   * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains   * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains
-  * **Souřadnice:** 5631:5196+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-adventurers_plains-5631-5196.png|5631:5196]]